Voorverkoop 2020

LVK Topfoto

Voorverkoop 2020

De ticketverkoop start op zaterdagochtend, 11 januari 2020 om 09.00 uur.
44e finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer 7 februari 2020, Echt

Ticketprijs € 21,61 
(€ 20,- plus € 1.61 betaal/servicekosten incl btw)
max 4 tickets per bestelling

 

Opties:

> bestel ook al met voordeel je consumptiebonnen voor € 2.20 (ipv € 2.40) 
   bestelmogelijkheid: 10, 20 of 50 stuks (of een veelvoud)

> de plaatselijke organisatie uit Echt berekent 1 consumptiebon voor het huren van een veilige garderobe-locker.

> toiletten gratis

> programmaboekje gratisStichting LVK 2020 Echt, L1 Radio en TV en stichting LVK stellen zich niet aansprakelijk voor tijdens de finaleavond opgelopen persoonlijk letsel of schade / verlies van/aan goederen. Bezoekers dienen aanwijzingen van de organisatie in acht te nemen. Bij het betreden van de finale-accommodatie worden bezoekers gefouilleerd / gevisiteerd. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, (vuur)wapens en/of gevaarlijke voorwerpen, drugs en/of alcoholhoudende dranken mee te nemen naar de finale-accommodatie. Ook niet toegestaan zijn gezichtsbelemmerende attributen zoals spandoeken, vlaggen(stokken), borden etc. De organisatie kan u hiervoor de toegang ontzeggen. In de finale-accommodatie geldt een rookverbod. Onder de 18 jaar wordt geen alcohol verstrekt. Om een legitimatie kan gevraagd worden. Het is niet toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook - aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is de organisator gerechtigd om dit toegangsbewijs ongeldig te maken en/of de klant een boete op te leggen van € 10.000,- per overtreding verschuldigd aan de organisator. Aan houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot de finale-accommodatie worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding. Alleen de houder van het toegangsbewijs die dit als eerste toont bij de entree van de finale-accomodatie krijgt toegang.

LVK Sponsoren

LVK Vrienden