Organiseer LVK-Finale

LVK Topfoto

Organiseer LVK-Finale

De Stichting LVK probeert de finale in alle (Limburgse) regio's te organiseren, van Noord tot Zuid, en zoekt (met vaste partner L1 radio & -TV) jaarlijks naar een samenwerking met een plaatselijke organisatie (én locatie). Zich kandidaat stellen om de finale te mogen organisren kan dan ook in principe iedere vereniging. (Voor meer info klik hier). Dit betekent dat ieder jaar door de Stichting LVK wordt gewerkt met een nieuwe zogenaamde PO, de plaatselijke organistie. Vanwege steeds strengere veiliheidseisen en de vele randvoorwaarden die moeten worden ingevuld kan het voor komen dat aangeboden accommodaties als ongeschikt worden beoordeeld. In dat geval zal worden uitgeweken naar een andere streek in de pronvincie.

Kandidaatstelling kan door tijdig een e-mailbericht te sturen naar de Stichting LVK: info@stichtinglvk.nl

LVK Sponsoren

LVK Vrienden