2019 Verhoging leeftijdsgrens deelname

2019 Verhoging leeftijdsgrens deelname

Vooruitlopend op het Reglement van Deelname LVK 2019, dat naar verwachting medio april bekend zal worden gemaakt, heeft het bestuur van de Stichting LVK besloten de leeftijdgrens voor deelname aan het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer te verhogen van 16 naar 18 jaar. Door deze leeftijdsverhoging wil de Stichting LVK een (mogelijke) overlap met het TVK, het  Tiener Vastelaovend Konkoer, voorkomen.  

Het meetpunt is start van inschrijven voor het LVK 2019, 11 november aanstaande. O[p die datum dienen deelnemers 18 jaar en ouder te zijn. Het staat uiteraard 18- en 19-jarigen vrij om zelf te bepalen óf men wil deelnemen aan het TVK of LVK. Meedoen met eenzelfde lied aan beide konkoersen (voor 18- en 19-jarigen) is uiteraard niet toegestaan.

Medio april hoopt de Stichting LVK het nieuwe Reglement van Deelname te kunnen presenteren met ‘de spelregels’ voor de editie 2019.

 

Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer 2019

LVK 2019

De Aester Echt organiseert 44ste finale

LVK Finale 2019

  • Hoondervel
  • 18.00 - 02.00 uur
  • Paviljoen Echt
Plaatselijke organisatie

LVK Sponsoren

LVK Vrienden