Hoofdjury

LVK Topfoto

Hoofdjury

Alle inzendingen voor het LVK 2018 worden beoordeeld door een zogenaamde hoofdjury. De hoofdjury van het LVK, je zou het ook wel de vakjury kunnen noemen, is een groep van 48 mannen en vrouwen, jong en oud, die uit de hele provincie afkomstig zijn. Er zijn juryleden die beroepsmatig met muziek bezig, er zijn juryleden die veel kennis hebben van de Limburgse streektalen, maar er zitten ook mensen bij die zichzelf echte carnavalsvierders ('vastelaovesgekke') noemen. De juryleden worden op zaterdag 9 en 16 december 2017 verdeeld in 4 groepen (van ieder 12 juryleden). 

De eerste jurydag krijgt iedere groep een vierde van de inzendingen te horen. De tweede zaterdag krijgt de groep weer een ander deel van de inzendingen voor hun kiezen. Dit betekent dat elk liedje 2 keer in z'n geheel wordt beluisterd en wel door 24 personen, waarbij de juryleden onderstaand juryformulier hanteren. 

De 60 beste inzendingen, waarbij het Reglement van Deelname nauwgezet wordt gevolgd (en met name artikel 13 m.b.t. de regio-spreiding), gaan door naar de 3 halve finales en de juryleden gaan moe naar huis. Hun werk zit erop en voor de deelnemers stijgt de spanning en zullen Ron Aspers (Stichting LVK) en Henk Hover (L1) (19 december a.s.) de halve finalisten bekend maken (zie tijdpad).

Het oordeel van de hoofdjury blijft de gehele route belangrijk! Tijdens de jurydagen in december is het de taak van de hoofdjury om een eerste selectie te maken. De uitslag van de hoofdjury blijft in de verdere route belangrijk. Zie ook finale-jury

LVK Sponsoren

LVK Vrienden