Hokus Pokus

  • Tekstschrijver(s): Piet Godschalk
  • Componist(en): Piet Godschalk
  • Uitvoerende(n): De HerringBiessere
  • Plaats: Bocholtz

Hokus Pokus

Hokus pokus fielieboes, hokus pokus pas
iech wil dat vasteloavend is mit moeziek en jans veul sjpass.!!

v’r driene links errum, v’r driene reats errum,
v’r junt eraaf en v’r junt erop
os heng die hant v’r op d’r kop en da tietsje v’r mit de vot
d’r magie va vasteloavent dea zitst in ozze laach
en ’t toverwoad va carnaval bliet vuur os ummer d’r alaaf
 Wats doe ooch jis doe, ee deenk mots doe wisse
verbrenste diech ’t vutje, motste op de bloare zitse
dus huur ins op mit zukke noa power, macht en jelt
want mit carnaval da tover iech ing janse anger welt
 Dat tovere motste kenne, en jemekkliech is dat nit
want deeste jit verkieëd, zitste tse kieke mit d’r shit
wilste urjens aa bejinne, mer doe wits doa nuuks vanaaf
da pas hieël jot op want angesj krieste d’r deksel op de naas
 Leaf die leave dus mit inge jroeëse laach
en maach nit va jiddere vots inge dondersjlaag
weat ‘t waade op d’r carnaval da toch ee biesje lank
da hant vier doavuur nog ummer ee truuksje beij de hank