LVK 2018 Reglement

LVK 2018 Reglement

Het bestuur van de Stichting LVK heeft besloten om artikel 11 van het reglement  in lijn te brengen met de aankondiging van dit artikel van het vorig jaar. Dit betekent dat voor iedere deelnemer geldt dat hij of zij bij maximaal bij drie liedjes betrokken mag zijn.

Bij de recente publicatie en interpretatie van het reglement voor 2018 is die betrokkenheid verengd tot drie rollen namelijk die van uitvoerder, tekstschrijver en componist. Dit heeft tot enige verwarring geleid waarbij de consequentie kon zijn dat die betrokkenheid bij 1 of 2 liedjes beperkt moest worden aangezien daarbij al drie rollen zouden kunnen worden ingevuld. 

Na een recent  gesprek met een vertegenwoordiging van een aantal deelnemers heeft het bestuur besloten alsnog de oorspronkelijke formulering van maximale betrokkenheid bij 3 liedjes definitief vast te stellen ongeacht het aantal rollen hierbij.

De reden voor de eerder aangekondigde wijziging is en blijft dat de Stichting LVK graag nieuw talent meer kansen wil bieden en bovendien ook de regionale herkenbaarheid van de liedjes willen blijven bevorderen. Met de beperking tot maximale betrokkenheid bij drie liedjes wordt hier al uitdrukkelijk vorm aan gegeven. Deze aanpassing wordt ook door de vertegenwoordiging van de deelnemers onderschreven.

Het LVK bestuur betreurt de ontstane verwarring maar constateert tegelijkertijd dat er nu nog steeds tijdig voor iedereen volstrekte helderheid op dit punt is gecreëerd.

De inschrijftermijn voor de editie 2018 start 11 november aanstaande via de website van de Stichting LVK. De inschrijftermijn sluit 5 december.

Klik hier voor het volledige Reglement van Deelname 2018.

Limburgs Vasteloavesleedjes Konkoer 2017

LVK 2017

Organisatie 2017: De Winkbülle Heële

De finale van het LVK 2017 wordt georganiseerd door de "Heëlesje Vastelaovendsvereniging De Winkbülle".

  • 26 Januari 2018
  • 19.00 - 01.00 uur
  • Van Grunsvenplein, Heerlen

LVK Sponsoren

LVK Vrienden