Procedure toetsing

LVK Topfoto

Procedure toetsing

'Met de noten tussen do en do (tussen c en c) zal een (vastelaoves-)lied moeten worden gemaakt', zei woordkunstenaar Ar(Nol)d Wassen ooit. 8 Noten.......

Ieder jaar bereiken de Stichting LVK signalen dat een lied 'wel erg sterk lijkt op', en vaak wordt bij melding het woord 'plagiaat' genoemd. Vaak wordt in hetzelfde bericht verwezen naar een ander - eerder uitgebracht - lied. Ook wordt vaak de vraag gesteld waarom de (deskundige) hoofdjury deze gelijkenis niet heeft opgemerkt of vraagt men zich af waarom een lied door het bestuur niet (eerder) uit de strijd is genomen, bijvoorbeeld vóór aanvang van de hoofdjurydagen.

De antwoorden op deze vragen zijn eenvoudig, Dit 'uit het konkoer halen van een lied vóór de hoofdjurydagen' is niet de taak van het bestuur. Het bestuur laat alle inzendingen (twee keer) beoordelen door de hoofdjury. In totaal buigen dus 2 x 12 juryleden zich over een inzending. Daarnaast is het onmogelijk alle 200 (en vaak meer) inzendingen vooraf te controleren of de inzending op een ander lied lijkt. Ook deze taak laat het bestuur aan de hoofdjury over.

Toch kan het voorkomen dat een lied erg veel lijkt op een ander lied en deze gelijkenis niet door de hoofdjury is opgemerkt. Vaak merkt de hoofdjury wél op dat het lied 'veel bekende trekken heeft', of nader dient te worden onderzocht mocht deze inzending voldoende punten krijgen om door te gaan naar de halve finales. In dat geval vindt nader onderzoek plaats. 

Is nader onderzoek gewenst, dan wordt het lied voorgelegd aan een vijftal deskundigen, woonachtig door de gehele provincie. Bewust is hier gekozen voor een oneven aantal deskundigen. Deze (neutrale) personen wordt om een mening gevraagd. Tal van aspecten worden tegen het licht gehouden, variërend van melodie, ritme, opbouw van het lied, akkoordenschema, sfeer enz. Het lied wordt dan ook door deze personen als totaal beoordeeld, niet op een (beperkt) aantal maten. Voorop staat dat (zie Reglement van Deelname Artikel 2 lid a) een lied nieuw en uniek moet zijn.

Het LVK-bestuur van de Stichting LVK heeft in het verleden op deze wijze gehandeld, en zal ook in de toekomst op deze wijze blijven handelen.

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

LVK Sponsoren

LVK Vrienden